Lze užít šafrán proti coronaviru (COVID-19)?

Šafrán je významným přírodním léčivem a my vás postupně chceme informovat o jeho přínosu pro naše zdraví. Při procházení článků a studií jsme narazily na jedno pěkné shrnutí, které se zaobírá imunomodulačním vlivem šafránu (a jeho účinné látky crocinu) na lidský organismus a na orgány poškozené virem COVID-19. Článek je ale zároveň i pěkným úvodem pro naši práci a co je důležité, opírá se o mnoho studií z posledních let, proto vám přinášíme jeho přeloženou verzi.

...

Dle údajů Výzkumného centra pro Coronavirus (Johns Hopkins University) ze dne 8. června 2020 postihla pandemie koronaviru více než 7 milionů lidí a zapříčinila více než 400 000 úmrtí na světě. Nejde jen o onemocnění plic a dýchacích cest, virus COVID-19 postihuje více orgánů, včetně mozku, srdce, jater a dalších. Navíc dopad COVID-19 na pacienta může být dlouhodobý i po vyléčení infekce. Za nejlepší způsob prevence viru se považuje očkování, ovšem vývoj vakcín trvá obvykle 1,5 až 2 roky a vhodný lék prozatím dostupný není. Alternativou pro léčbu, prevenci a zmírnění dopadů infekce by mohly být jedinečné přírodní produkty s multifunkčními a imunitními účinky. Kombinace starodávné moudrosti s nejnovějšími vědeckými poznatky tak nabízí slibnou cestu k efektivnímu boji s COVID-19.

 

V posledních několika měsících lékaři a vědci dospěli k přesvědčení, že nadměrná zánětlivá reakce, nebo-li “cytokinová bouře” (kterou COVID-19 může v těle vyvolat) a zvýšená krevní srážlivost jsou zodpovědné za vážný průběh onemocnění u některých pacientů. Pojďme si to vysvětlit:

  1. Po infikování virem je v těle vyvolána zánětlivá reakce, při které imunitní systém uvolňuje prozánětlivé faktory - včetně cytokinů. Cytokiny jsou speciální proteiny uvolňované do místa zánětu a působí imunomodulačně. U některých pacientů zřejmě dochází k jejich nadprodukci a vzniku cytokinové bouře, která ovšem má nežádoucí účinky na důležité orgány jako jsou plíce, mozek, ledviny a srdce. Ve vážných případech vede k narušení jejich funkce a až ke smrti.
  2. U mnoha pacientů také dochází ke zvýšenému srážení krve a sraženiny se šíří do celého těla, zejména do plic a ledvin. Mírné sraženiny pak způsobují vyrážky nebo oteklé červené prsty - považované za “COVID prsty”. V závažnějších případech sraženiny blokují tepny, způsobují plicní embolii nebo vyvolají infarkt a mrtvici.

Přírodní ingredience a doplňky stravy s multifunkčními účinky by mohly být účinnou cestou k prevenci a léčbě pacientů s COVID-19 a napomáhat při zotavování z nemoci. Mezi příklady přírodních složek, které mají protizánětlivé vlastnosti, patří kurkumin, resveratrol, nobiletin, extrakt ze zeleného čaje, česnekový extrakt nebo právě šafrán. Šafrán (Crocus sativus) se používá jako koření a lék na léčení různých zdravotních stavů již od starověku. Jeho hlavní aktivní složkou primárně odpovědnou za jeho léčivé účinky je crocin, jedinečný ve vodě rozpustný karotenoid se silnými antioxidačními a protizánětlivými účinky. Proto je šafrán i crocin v posledních letech intenzivně zkoumán. Stručný přehled nejnovějšího výzkumu ochranných účinků crocinu a jeho potenciálu proti negativnímu vlivu COVID-19 je uveden níže.

Publikované výsledky studií odhalily multifunkční účinky crocinu na modulaci antioxidačního stavu a zánětlivých cytokinů a na ochranů mnoha tělesných orgánů (Hosseinzadeh 2008, Jnaneshwari 2013, Bandegi 2014, Finley 2015, Akbari 2018, Pashirzad 2019, Sepahi 2020). Protože šafrán je drahé koření a dostupnost crocinu určeného pro výzkumné a terapeutické využití je omezená, většina klinických studií byla prováděna se samotným šafránem nebo jeho extraktem. Nové studie prováděné s crocinem ovšem přibývají.

  • Ochranné účinky crocinu na plíce

Plíce jsou od počátku považovány za orgán nejvíce postihnutý COVID-19. V nedávné studii prováděné na zvířatech bylo popsáno, že crocin tlumí zánět plic, je prospěšný při plicní vaskulární rezistenci a plicní fibróze a také zmírňuje syndrom akutní dechové tísně (Zaghloul 2019, Mehrabani 2020, Zhang 2020). V další studii na zvířatech bylo rovněž uvedeno, že crocin redukuje zánět způsobený cigaretovým kouřem nebo infekcí houbou Aspergillus fumigatus, dále snižuje oxidační stres a plicní toxicitu (Du 2018, Dianat 2018, Radan 2020). Dalším příkladem je 8 týdenní klinická studie šafránu u pacientů s perzistujícím alergickým astmatem, kdy crocin (v dávce šafránu 100 mg/den) zlepšil funkci plic a snížil zánětlivé faktory (Zilaee 2019). Příznaky astmatu včetně dušnosti výrazně ustoupily. Jelikož se mnoho léků na léčbu astmatu shoduje s léky používanými k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, očekává se, že crocin poskytne podpůrnou léčbu plic při onemocnění COVID-19.

 

  • Vliv crocinu na srážení krve

U významného procenta pacientů s COVID-19 se vyskytuje zvýšená krevní srážlivost a krevní sraženiny v oběhu, což je příčinou nárůstu cévních mozkových příhod u mladých pacientů. U pacientů, kteří onemocnění podlehli, pitva prokázala přítomnost krevních sraženin zejm. v plicích, ale i v jiných orgánech a hlavně dochází ke vzniku sraženin v mikrocirkulaci (v drobných cévách).

Srážení krve je složitý proces, který zahrnuje červené krvinky, krevní destičky a faktory srážení (koagulační). Proti koagulačnímu systému stojí systém fibrinolytický, který sraženiny rozpouští a tak je celý proces srážení a rozpouštění krve v rovnováze. Jedna z látek pracující v tomto složitém systému je inhibitor aktivátoru plazminogenu-1 (PAI-1), který stojí za zvýšeným srážením krve a právě crocin umí potlačit jeho aktivitu. Tím zmírňuje trombózu (Tsantarliotou 2019), inhibuje tvorbu aterosklerotických plátů (He 2005), zlepšuje endoteliální funkci (Yang 2018), brání apoptóze krevních destiček vyvolané oxidačním stresem a inhibuje agregaci (shlukování) krevních destiček (Thushara 2013, 2014).

Studie také prokázaly, že crocin chrání krevní buňky před oxidačním stresem způsobeným hadím jedem (Santhosh 2013). 

Sraženiny v drobných cévách mohou způsobit ischemické poškození více orgánů, čímž se zabývalo několik preklinických studií, které prokázaly, že crocin chrání před ischemicko-reperfuzním poškozením (Efentakis 2017, Mard 2017, Akbari 2018a). Nedávná klinická studie také uvádí, že extrakt ze šafránu (100-200 mg/den), který obsahuje 20 % crocinu, by mohl být použit jako účinný neuroprotektivní přípravek při akutní ischemické cévní mozkové příhodě a mohl by mít krátkodobý i dlouhodobý přínos pro zotavení (Asadollahi 2019). Tato zjištění naznačují, že účinky crocinu by mohly potenciálně snížit dopady COVID-19 na lidský organismus.

  • Ochranné účinky crocinu na mozek

Někteří pacienti s COVID-19 hlásili výpadky paměti a zhoršenou koncentraci, u jiných došlo ke ztrátě čichu a chuti. Neurologické deficity se mohou objevit v důsledku virové invaze a poškození centrálních nebo periferních nervů a v důsledku poškození vyvolaného imunitní odpovědí. Rovněž se uvádí, že vir lze nalézt v mozkomíšním moku infikovaných pacientů. Dále byly v pitevních zprávách zemřelých pacientů potvrzeny edémy mozkové tkáně a částečná degenerace neuronů (Xu 2020). Neurologické deficity mohou přetrvávat i dlouho po vyléčení z infekce a také zvýšit riziko vzniku neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba.

Crocin jako silný antioxidant a protizánětlivý prostředek byl v posledních dvou desetiletích rozsáhle zkoumán, spolu se šafránem, pro jeho neuroprotektivní účinky na zdraví mozku a proti poruchám paměti a poznávání (Finley 2015). Studie na zvířatech prokázaly, že crocin má ochranné účinky proti ischemicko-reperfuznímu poškození a mozkovému edému při cévní mozkové příhodě, a to potlačením produkce volných radikálů a zvýšenou aktivitou antioxidačních enzymů (Zheng 2017, Vakili 2014, Sarshoori 2014). Bylo zjištěno, že crocin poskytuje neuroprotekci snížením produkce různých neurotoxických molekul z aktivovaných mikroglií, buněk imunitního systému mozku (Nam 2010, Lv 2016, Yang 2017, Yorgun 2017).

Preklinické studie také odhalily, že crocin by mohl pomoci posílit hematoencefalickou bariéru, chránit neurony před smrtí, podporovat růst mozkových buněk, zlepšovat paměť a snižovat hladinu neurotoxických faktorů včetně Aβ - což je hlavní složka senilních plaků v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou (Finley 2015, Azari 2018). Klinické důkazy z několika studií již ukázaly, že šafrán zlepšuje paměť a poznání u těchto pacientů (Finley 2015), pacientů s mírnými kognitivními poruchami (Tsolaki 2016), s depresí (Toth 2019) a makulární neurodegenerací související s věkem (Sepahi 2020). V poslední 4 týdenní randomizované klinické studii se uvádí, že crocin (30 mg/den) významně snižuje míru poškození DNA, zánětu a oxidačního stresu u pacientů s roztroušenou sklerózou (Ghiasian 2019).

  • Ochranné účinky crocinu na srdce

Uvádí se, že onemocnění COVID-19 ovlivňuje srdce a jeho funkci několika způsoby, od zahušťování krve, srdečních záchvatů až po prasknutí stěny srdce. Ve studiích z posledních let bylo zjištěno, že crocin chrání srdce před různými toxiny a zmírňuje koronární aterosklerózu (Boussabbeh 2015, Elsherbiny 2016, Li 2018). Dále zeslabuje oxidační stres, zánět, arytmie, ischemicko-reperfuzní poškození a hemodynamické změny při infarktu myokardu (Jahanbakhsh 2012, Dianat 2014, Joukar 2016, Akbari 2018b, Wang 2018). Nedávno se také ukázalo, že crocin mírní fibrózu myokardu u zvířat (Jin 2020).

Nedávný systémový přehled metaanalýzy klinických důkazů účinků šafránu a crocinu ve spojení s kardiovaskulárními rizikovými faktory se zabýval 11 randomizovanými klinickými studiemi (Pourmasoumi 2019). Shromážděním výsledků z těchto studií je crocin shledán bezpečným v dávkách 30-100 mg/den a poskytuje významné účinky na diastolický krevní tlak, tělesnou hmotnost a obvod pasu. Z těchto 11 studií hodnotilo 5 účinky šafránu a dalších 6 účinky samotného crocinu v dávkách 15-100 mg/den. Tyto studie prokázaly jeho pozitivní vliv na pacienty se schizofrenií, diabetickým makulárním edémem, metabolickýcm syndromem (Roshanravan 2020) a ischemickou chorobou srdeční (Abedimanesh 2017, 2020).

  • Ochranné účinky crocinu na ledviny

Podle zprávy společnosti Northwell Health, největšího poskytovatele zdravotní péče ve státě New York, se u 36,6 % pacientů léčených na COVID-19 (z prvních 5449 pacientů) vyvinulo akutní poškození ledvin a téměř 15 % se selháváním ledvin vyžadovalo dialýzu. Řada preklinických studií prokázala, že crocin chrání ledviny před ischemicko-reperfuzním poškozením a indukuje obnovení normálních funkcí ledvin prostřednictvím různých mechanismů včetně útlumu oxidačního stresu a zánětu (Hosseinzadeh 2005, Adali 2016, Yarijani 2017, Abou-Han 2018). Bylo také zjištěno, že crocin zlepšuje a obnovuje jejich funkce i po poškození způsobeném toxickými látkami jako je cisplatina, zearalenon, methotrexát a jiné (Naghizadeh 2010, Bandegi 2014, Salem 2015, Qiu, 2020, Jalili 2020).

Dále 12 týdenní klinická studie hodnotila účinky šafránu (100 mg/den) u pacientů s diabetes mellitus typu 2 (kde je poškození ledvin častou komplikací) a zaznamenala významnou změnu systolického krevního tlaku (Ebrahimi 2019). Existuje také aktuální klinická studie, která hodnotí účinky crocinu při akutním poškození ledvin u pacientů po koronární angiografii nebo angioplastice (k nalezení ZDE). Stále je ale zapotřebí více klinických důkazů.

  • Ochranné účinky crocinu na játra

Fibróza a dysfunkce jater jsou označovány jako hlavní zdravotní problémy, které by mohly vést k významné morbiditě a mortalitě u pacientů infikovaných COVID-19. Přestože neexistuje žádná standardní léčba jaterní fibrózy, bylo zjištěno, že crocin poskytuje ochranu před fibrózou - preklinická studie hodnotila genovou expresi a jaterní funkce (Algandaby 2018). Crocin potencuje antioxidační obranný systém, chrání jaterní buňky a mírní oxidační poškození jaterní tkáně (Altinoz 2014, Akbari 2017, Yousefsani 2017, Yaribeygi 2018, Kalantar 2019). Nedávná 8 týdenní randomizovaná klinická studie také naznačuje, že crocin (15 mg/den) významně zlepšuje jaterní funkce a hladiny triglyceridů u pacientů s nealkoholickým onemocněním jater (Parsi 2020).

SHRNUTÍ

Výsledky výše uvedených studií na zvířatech i lidech ukazují crocin jako slibný přírodní antioxidant a protizánětlivý prostředek. Na základě těchto studií může příjem crocinu (15-30 mg/den) nebo šafránu (30-125 mg/den) poskytnout silnou zbraň v boji proti infekci a zmírnění virových poškození mnoha orgánů. K dispozici jsou další přírodní protizánětlivé prostředky a bylinné extrakty jako je kurkumin, resveratrol, extrakt ze zeleného čaje a česnekový extrakt. To, zda lze k prevenci nebo zmírnění závažného průběhu onemocnění COVID-19 použít crocin nebo jiné přírodní látky, je ještě třeba prokázat. Klinicky prokázáno je, že crocin ve spojení s dalšími potravinovými antioxidanty poskytuje synergické, ochranné a multifunkční účinky. Vzhledem k tomu, že nejsou známy žádné vedlejší účinky, lze crocin užívat v doporučených dávkách. Je třeba provést další klinický výzkum k potvrzení účinnosti crocinu při profylaktické léčbě nebo k použití při zmírnění příznaků chřipky či současného pandemického koronového viru COVID-19.


Zdroj:

GAO, Song. Can Crocin Protect as an Antioxidant and Anti-inflammatory Agent Against Coronavirus (COVID-19)? A combination of the ancient wisdom of natural healing with current research. Saffron Health Sciences [online]. 2020 [cit. 2020-10-23]. Dostupné z: https://saffronhealthsci.com/blogs/general-knowledge/is-crocin-the-active-constituent-of-saffron-crocus-sativus-a-potential-antioxidant-and-anti-inflammation-agent-against-coronavirus-covid-19-a-combination-of-ancient-wisdom-in-natural-healing-with-current-research